سخن شهردار

در سال 94 از گردنه های توسعه عبور خواهیم کرد
شهردار کرمان توجه به بحث ترافیک شهری ،احداث بیش از 10 تقاطع غیر همسطح ، فاینانس آسفالت، ادامه روند طرح قلعه دختر و اردشیر، زیباسازی شهر...     ادامه مطلب