مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:


خرید نرم‌افزار خدمات شهری توسط شهرداری کرمان

 

 سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان از خرید نرم‌افزار خدمات شهری خبر داد.
اسمعیل جهانشاهی گفت: در راستای واگذاری عملیات تنظیف، جمع‌آوری و حمل زباله به بخش خصوصی و مکانیزه کردن نظارت بر عملیات مذکور، شهرداری کرمان اقدام به خرید نرم‌افزار خدمات شهری نموده است.
وی افزود: در این خصوص آخرین جلسه آموزشی و هماهنگی جهت راهبردی سیستم در سالن اجتماعات سازمان پارک‌ها برگزار شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: جلسه مذکور با حضور مدیرعامل شرکت سبز ایده هرمز و معاونان و مسئولان تنظیف مناطق چهارگانه و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند برگزار شد

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه