اجرای عملیات زیر سازی پیاده رو های خیابان میرزا آقا خان جنوبی

 

سرویس خبر : اداره ی روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمان

 

شهردار منطقه سه از اجرای عملیات زیرسازی پیاده روهای خیابان میرزا آقاخان جنوبی خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی گفت: عملیات زیر سازی پیاده روهای خیابان میرزا آقا خان از اوایل هفته جاری آغاز شده است.

وی افزود: 1500 مترمربع از زیر سازی پیاده رو این خیابان  توسط اکیپ معاونت فنی و عمرانی انجام شده و مابقی در حال اجرا می باشد.

وی هدف از این اقدام را تسریع در تردد عابران پیاده عنوان کرد.

اينجا شهرداري کرمان ...
      سامانه ارتباط مردمی : 137
      سامانه پیامکی : 10001371000
      تلفن های تماس : 32268350-034
      آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
      کرمان - خیابان سپه