پارک شهید قندی

منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

871

آدرس:

بلوار قدس/ ترمینال

امکانات:

امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(مبلمان پارکی، سطل زباله)

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه