تخفیف 40 درصدی برای استفاده پرسنل از مجموعه ورزشی المپیک

تخفیف 40 درصدی برای استفاده پرسنل از مجموعه ورزشی المپیک

 

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته با مجموعه ورزشی المپیک ،همکاران (و خانواده )آنها در صورت تمایل می توانند با شرایط 40 درصد از کلاس های بدنسازی این مجموعه استفاده کنند .

متقاضیان می توانند برای استفاده از این خدمات برای دریافت معرفی نامه به اداره رفاه شهرداری مراجعه کنند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447